Idea Ikara Oy:n toiminnan tarkoituksena on koulujen, päiväkotien ja lastensuojelun kehittäminen.

Idea Ikara Oy is working for the development of education, day-care and child wellfare.

 • Arja Hakulinen, FM, KM, sosionomi(amk), draamapedagogi

  Hannuntie 21 a 4
  02360 Espoo 040-5402403
  arjahakulinen1@gmail.com

 • Luovuus on voimaa ja iloa!

  Projekteja:
  - Espoon peruskoulun opettajien luokkahuonedraama-koulutus 2016-2017
  - Kirjaprojekti Ukrainassa
  - Ukrainan Zhytomyrin yliopiston opettajien ja opettajaksi opiskelevien draamapedagoginen kurssi 2016
  - Pedagogisen kehittämisen hanke Serbiassa: Kuvassa prosessidraaman kurssilaisia Belgradin yliopistossa heinäkuussa 2015
  - Luokkahuonedraaman avulla eheytettyä, elämyksellistä ja energisoivaa oppimista -opettajien koulutus Espoossa ja Keski-Pohjanmaalla (2015-16)
  - Tulevien äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kurssi Helsingin yliopistossa; käynnistyy syksyllä 2015 neljännen kerran

  •OPS 2016 -konsultointi

  •Koko luokka kirjoittaa kirjaa -pienoisprojekti yhteistyössä Absurdia-kustannusyhtiön kanssa ks. www.absurdia.fi
 • Luovuus on leikkiä ja satua!

  Tilattavissa:

  •Draama (kuvataide ja kertomukset) opetuksen eheyttäjänä peruskoulussa


Idea Ikara Oy tarjoaa kouluille ja päiväkodeille, lastensuojelulaitoksille ja perhekodeille koulutusta ja konsultointia oppimiseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Konsultointi voi tapahtua koulussa oppitunneilla, pedagogisten iltapäivien yhteydessä tai kehittämispäivän puitteissa.

Vuonna 2015-2019 on Idea Ikara toteuttanut uuden opetussuunnitelman mukaisia eheytetyn ja monalaisen oppimisen kokonaisuuksia  kymmenessä espoolaisessa koulussa ja sadoissa oppilasryhmissä. Kolmen tai neljän tunnin moduulit ovat osa opettajien täydennyskoulutusta ja ne on toteutettu kunkin opettajan oppilasryhmissä prosessidraaman avulla.

Opetustoimet voivat tilata kurssikokonaisuuksia kunnan opettajille. Ikara tarjoaa myös interaktiivisia teatteriesityksiä ja teema-vanhempainiltoja.

Arja Hakulinen on toiminut pitkään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisytyössä valtakunnallisten projektien johtajana sekä monien eri ammattiryhmien täydennyskoulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana. Hän toimii myös vastaanottoperheen vanhempana.