Väriä kodin ja koulun yhteistyöhön

Ruusutorpan koulun pihajuhla kokosi oppilaat, opettajat ja vanhemmat yhteiseen tapahtumaan.

Ikaran draamatiimi järjestää yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa värikkäitä ja yhteisöllisiä tapahtumia. Pihajuhla voi olla vaihtoehto perinteiselle vanhempainillalle.