Elämäniloa ja itsetuntoa heiveröiselle lapselle

Perhekotien ja lastenkotien kasvatuskonsultaatio
Konsultoinnit räätälöidään kunkin yksikön tarpeiden ja toiveiden mukaan:
*Kokemuksia kolmenkymmenen vuoden varrelta sijaskoti- ja tukiperhevanhempana
*Dialogista työskentelyä perhekotien ja laitosten henkilökunnan ja sijaisvanhempien kanssa.
Taidetoiminnan avulla iloa ja itsetuntoa!
Lyhytkurssit ja pitkäkestoiset koulutukset vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
* Voiko lastensuojelulaitos hyötyä taidetoiminnasta?
* Miten taidetoiminnan voi sovittaa laitoksen tai perhekotien arkeen?
*Kuntouttavan taidetoiminnan perusteet.
Lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa vahvistavat menetelmät tukiperhetoiminnassa
*Voimaannuttava puhe
*Luovat menetelmät
*Pienten kirjojen isot asiat
*Oman tarinan tuottaminen kirjoittamalla ja kuvittamalla
*Valokuvataan elämän ihmeitä.