3C: culture, communication, creativity

Draamakurssit peruskoulun aineenopettajille ja luokanopettajille
*Luokkahuonedraaman avulla eheytettyä, elämyksellistä ja energisoivaa opetusta (peruskoulun opettajille ja opettajaksi opiskeleville)
Draamamenetelmiä erityisluokkien opettajille
*Draama dysfaatikkojen ja autistien opetuksessa -kurssit (toteutetaan oppilasryhmissä yhdessä opettajan kanssa)
*Tarinan tuottamisen kuntokoulu äidinkielen opetuksessa
Koko luokan kirjaprojekti
*Äidinkielen opetuksen, luonnontiedon ja kuvataiteen monialainen opetuskokonaisuus.
Teemme yhteisen scifi- tai fantasia-kirjan prosessikirjoittamisen kautta. Työmuoto innostaa kirjoittamaan ja lukemaan, parantaa luokkahenkeä ja motivoi oppilaita pitkäkestoiseen työskentelyyn.